Workshopy

PMCARDIO - UMELÁ INTELIGENCIA PRE DETEKCIU KORONÁRNEJ OKLÚZIE PRI OBRAZE NONSTEMI (LEN) Z EKG

Workshop (M. Martoňák)

Streda, 4. 10. 2023

14.15 - 14:55

Max. počet účastníkov: 25

Prihláška na workshop

Online registrácia už nie je možná

Registrovať sa na workshop môžete priamo na mieste

Zadajte, prosím, platnú e-mailovú adresu

Prihlásení účastníci

Meno
Priezvisko
Miroslav
Žigrai
Mária
Hennelová
Štefan
Balogh
Liudmyla
Peresh

ECHOKARDIOGRAFICKÁ DIAGNOSTIKA SRDCOVÉHO ZLYHÁVANIA SO ZACHOVANOU EJEKČNOU FRAKCIOU ĽAVEJ KOMORY

Workshop (M. Samoš, A. Dlesk)

Streda, 4. 10. 2023

15:15 - 15:55

Max. počet účastníkov: 25

Prihláška na workshop

Online registrácia už nie je možná

Registrovať sa na workshop môžete priamo na mieste

Zadajte, prosím, platnú e-mailovú adresu

Prihlásení účastníci

Meno
Priezvisko
Mária
Bartošová
Luboslava
Kocurova Frajtova
Peter
Solik
Miroslav
Žigrai
Martin
Záhorec
Peter
Milý
Marcela
Ivanová
Eva
Balážová
Lucia
Fialková
Libor
Gombala
Filip
Gálik
Michaela
Danišíková
Dana
Verebová
Dušan
Gálik
Miroslav
Nandráži
Marián
Hrebík
Anna
Orlovska
Tomáš
Uher
Marko
Pauhof
Liudmyla
Peresh
Katarína
Vavrovičová

POROZUMENIE PARAMETROM A PROGRAMOVANIU KARDIOSTIMULÁTORA A ICD

Workshop (O. Beňačka)

Streda, 4. 10. 2023

16:15 - 16:55

Max. počet účastníkov: 25

Prihláška na workshop

Online registrácia už nie je možná

Registrovať sa na workshop môžete priamo na mieste

Zadajte, prosím, platnú e-mailovú adresu

Prihlásení účastníci

Meno
Priezvisko
Luboslava
Kocurova Frajtova
Katarína
Chromeková
Mária
Bolová
Dominik
Resmer
Stanislav
Midlík
Zuzana
Bujdošová
Miroslav
Nandráži
Juraj
Dúbrava
Veronika
Pokorná
Samuel
Vysočanský

POINT OF CARE ECHOKARDIOGRAFIA – KLINICKÉ KONTEXTY V AKÚTNEJ KARDIOLÓGII

Workshop (P. Kopecký, A. Lukáčová, B. Linkeschová)

Streda, 4. 10. 2023

17:15 - 17:55

Max. počet účastníkov: 25

Prihláška na workshop

Online registrácia už nie je možná

Registrovať sa na workshop môžete priamo na mieste

Zadajte, prosím, platnú e-mailovú adresu

Prihlásení účastníci

Meno
Priezvisko
Luboslava
Kocurova Frajtova
Miroslav
Žigrai
Janka
Pacherová
martin
studenčan
Marcela
Ivanová
Eva
Balážová
Martina
Somurkova
Lucia
Fialková
Libor
Gombala
Miroslav
Nandráži
Juraj
Dúbrava
Barbora
Stoláriková
Marko
Pauhof
Liudmyla
Peresh

PMCARDIO - UMELÁ INTELIGENCIA PRE DETEKCIU KORONÁRNEJ OKLÚZIE PRI OBRAZE NONSTEMI (LEN) Z EKG

Workshop (M. Martoňák)

Štvrtok, 5. 10. 2023

8:25 - 9:05

Max. počet účastníkov: 25

Prihláška na workshop

Online registrácia už nie je možná

Registrovať sa na workshop môžete priamo na mieste

Zadajte, prosím, platnú e-mailovú adresu

Prihlásení účastníci

ECHOKARDIOGRAFICKÁ DIAGNOSTIKA SRDCOVÉHO ZLYHÁVANIA SO ZACHOVANOU EJEKČNOU FRAKCIOU ĽAVEJ KOMORY

Workshop (M. Samoš, A. Dlesk)

Štvrtok, 5. 10. 2023

9:25 - 10:05

Max. počet účastníkov: 25

Prihláška na workshop

Online registrácia už nie je možná

Registrovať sa na workshop môžete priamo na mieste

Zadajte, prosím, platnú e-mailovú adresu

Prihlásení účastníci

Meno
Priezvisko
Janka
Pacherová
Andrej
Vaš
magdaléna
Jambrichová
Jozef
Pjontek
Lýdia
Marcinková
Katarína
Jandáková
Stanislav
Midlík
Zuzana
Bujdošová
Libor
Gombala
Anna
Semjanová
Jana
Čárska
Marian
Korčok
Katarina
Mokáňová Gladišová
Jana
Dankova
Štefan
Balogh
Liudmyla
Peresh
Ivan
Pinter
Lenka
Horaniova

DLHODOBÉ MECHANICKÉ PODPORY ĽAVEJ KOMORY. PRINCÍPY, VÝSLEDKY A ZÁSADY SPRÁVNEJ INDIKÁCIE

Workshop (E. Gonçalvesová, P. Lesný)

Štvrtok, 5. 10. 2023

10:25 - 11:05

Max. počet účastníkov: 25

Prihláška na workshop

Online registrácia už nie je možná

Registrovať sa na workshop môžete priamo na mieste

Zadajte, prosím, platnú e-mailovú adresu

Prihlásení účastníci

Meno
Priezvisko
Eva
Balážová
Zuzana
Bujdošová
Marko
Pauhof
Martin
Záhorec

POROZUMENIE PARAMETROM A PROGRAMOVANIU KARDIOSTIMULÁTORA A ICD

Workshop (O. Beňačka)

Štvrtok, 5. 10. 2023

11:25 - 12:05

Max. počet účastníkov: 25

Prihláška na workshop

Online registrácia už nie je možná

Registrovať sa na workshop môžete priamo na mieste

Zadajte, prosím, platnú e-mailovú adresu

Prihlásení účastníci

Meno
Priezvisko
Martin
Chudý
Renáta
Šinská
Janka
Pacherová
Andrej
Vaš
Anna
Orlovská
Barbora
Linkeschová
Tibor
Porubän

POINT OF CARE ECHOKARDIOGRAFIA – KLINICKÉ KONTEXTY V AKÚTNEJ KARDIOLÓGII

Workshop (P. Kopecký, A. Lukáčová, B. Linkeschová)

Štvrtok, 5. 10. 2023

12:25 - 13:05

Max. počet účastníkov: 25

Prihláška na workshop

Online registrácia už nie je možná

Registrovať sa na workshop môžete priamo na mieste

Zadajte, prosím, platnú e-mailovú adresu

Prihlásení účastníci

Meno
Priezvisko
Martin
Chudý
Stanislav
Midlík
Katarína
Jandáková
Anna
Orlovská
Jana
Čárska
Jana
Dankova
Veronika
Pokorná
Dritan
Dauti

WS PUNKCIE CENTRÁLNYCH ŽÍL A ZAVÁDZANIE DOČASNEJ KARDIOSTIMULÁCIE

Simulátory (Predseda: A. Bystriansky | Prednášky: M. Svetlošák, M. Škamla )

Štvrtok, 5. 10. 2023

14:55 - 15:55

Max. počet účastníkov: 25

Prihláška na workshop

Online registrácia už nie je možná

Registrovať sa na workshop môžete priamo na mieste

Zadajte, prosím, platnú e-mailovú adresu

Prihlásení účastníci

Meno
Priezvisko
Renáta
Šisnká
Janka
Pacherová
Andrej
Vaš
Katarína
Chromeková
Mária
Bolová
Jakub
Jurica
Martina
Sokirkova
Anna
Orlovská
Juraj
Dúbrava
Marko
Pauhof
Barbora
Linkeschová
Veronika
Pokorná
Samuel
Vysočanský
Dritan
Dauti
Tibor
Porubän

WS PUNKCIE CENTRÁLNYCH ŽÍL A ZAVÁDZANIE DOČASNEJ KARDIOSTIMULÁCIE

Simulátory (Predseda: A. Bystriansky | Prednášky: M. Svetlošák, M. Škamla )

Štvrtok, 5. 10. 2023

17:45 - 18:45

Max. počet účastníkov: 25

Prihláška na workshop

Online registrácia už nie je možná

Registrovať sa na workshop môžete priamo na mieste

Zadajte, prosím, platnú e-mailovú adresu

Prihlásení účastníci

Meno
Priezvisko
Peter
Milý
Zuzana
Bujdošová
Filip
Gálik
Michal
Chalupka
Boris
Kollárik

WS PUNKCIE CENTRÁLNYCH ŽÍL A ZAVÁDZANIE DOČASNEJ KARDIOSTIMULÁCIE

Simulátory (Predseda: A. Bystriansky | Prednášky: M. Svetlošák, M. Škamla )

Piatok, 6. 10. 2023

8:30 - 9:30

Max. počet účastníkov: 25

Prihláška na workshop

Online registrácia už nie je možná

Registrovať sa na workshop môžete priamo na mieste

Zadajte, prosím, platnú e-mailovú adresu

Prihlásení účastníci

No records found.

WS PUNKCIE CENTRÁLNYCH ŽÍL A ZAVÁDZANIE DOČASNEJ KARDIOSTIMULÁCIE

Simulátory (Predseda: A. Bystriansky | Prednášky: M. Svetlošák, M. Škamla )

Piatok, 6. 10. 2023

10:00 - 11:00

Max. počet účastníkov: 25

Prihláška na workshop

Online registrácia už nie je možná

Registrovať sa na workshop môžete priamo na mieste

Zadajte, prosím, platnú e-mailovú adresu

Prihlásení účastníci

Meno
Priezvisko
Katarína
Jandáková
Jana
Dankova