Archív podujatia

Stránku pripravujeme.

Plenárne zasadanie SKS

Implementačný mítitng Prínosy pre kardiológa v klinickej praxi I.

Implementačný mítitng Prínosy pre kardiológa v klinickej praxi II.

Nová éra v manažmente pacientov so srdcovým zlyhávaním
- prvé poznatky z vašej praxe

Up-to -date liečba v akútnej kardiológii

Mýty v kardiológii

Ošetrovateľská starostlivosť v kardiológii počas pandémie Covid-19 I.

Aktuality z prevencie KV ochorení a originálne práce I

Modernná liečba srdcového zlyhávania

Implementačný míting Odporúčania ESC I.

Implementačný míting Odporúčania ESC II.

Princípy ambulantného manažmentu pacientov po AKS

Čo nám ponúkajú menej časté modality echokardiografie

Srdcové zlyhávanie a fibrilácia predsiení - malígne spojenie

Prevencia tromboembolizmu od subklinickej fibrilácie po pacientov s PKI

Srdcové zlyhávanie alebo amyloidová transtyretínová kardiomyopatia?

Aktuálne problémy ambulantného kardiológa

Ošetrovateľská starostlivosť v kardiológii počas pandémie Covid-19 II.

Prieniky detskej a dospelej kardiológie: kazuistiky

Fakty a limitácie neinvazívnej a invazívnej kardiológie – debata

Vybrané novinky odporúčaní ESC 2021 - 2022

Srdeční selhání - novinky a perspektivy v roce 2022

Čo hýbe dnešnou kardiológiou - gény a infekcia

Hľadanie optimálnej cesty pre ambulantných pacientov

Optimálna ambulantná starostlivosť o pacientov po vaskulárnych intervenciách

Prevencia CMP v rôznych klinických situáciách. Čo ak ?

Trendy modernej arytmológie 2022

Riziká náhlej srdcovej smrti u športovcov a pri športovaní všeobecne