Program

Program podujatia bude k dispozícii na stiahnutie v App Store alebo Play Store.
Stiahnite si aplikáciu SKS 2024

Predbežný program - prehľad

Hlavné témy odborného programu

Srdcové zlyhávanie

Artériová hypertenzia

Preventívna kardiológia

Športová kardiológia

Zobrazovacie metódy v kardiológii

Intervenčná kardiológia

Podujatie sa bude konať v dňoch 4. 10. – 6. 10. 2023 .

Predpokladaný začiatok  v stredu 4. 10. 2023 o 12:00 h

Ukončenie kongresu v piatok 6. 10. 2023 o 12:00 h

 

Vzhľadom k aktuálnemu stavu príprav je zmena programu vyhradená.