Abstrakty

Prihlasovanie abstraktov je ukončené.

Prihlasovanie abstraktov do 13. 6. 2024

Programový výbor si vyhradzuje právo rozhodnúť o zaradení abstraktu do posterovej sekcie alebo prednáškového bloku.

Kontaktná osoba

Uveďte, prosím, názov a mesto pracoviska.

Abstrakt info

Uveďte, prosím, titul, meno a priezvisko autora abstraktu.
Uveďte, prosím, názov a mesto pracoviska autora.
Uveďte, prosím, tituly, mená a priezviská spoluautorov.
Uveďte, prosím, názovy a mestá pracovísk spoluautorov.

Text abstraktu