Registrácia

Registračné poplatky
Účastník Výška poplatku
člen SKS
100 €
nečlen SKS
120 €
sestry člen SKS alebo SKSaPA
25 €
sestry nečlen SKS alebo SKSaPA
30 €
členovia SKS nad 65 rokov, prví autori, študenti
bez poplatku
prví autori originálnych prác
bez poplatku
registrácia na jeden deň
60 €
  • Registračný poplatok je možné uhradiť cez platobnú bránu na stránke podujatia, alebo v hotovosti pri registrácii.
  • V prípade, že registračný poplatok za účastníka platí organizácia (firma, nemocnica a pod.), je potrebné uviesť meno účastníka, za ktorého sa poplatok uhrádza.
  • UHRADENÝ REGISTRAČNÝ POPLATOK SA NEVRACIA (duplicitná platba, neúčasť na kongrese a pod.).

 

Certifikáty o účasti

Účasť na XXVIII. kongrese SKS je zaradená do systému kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.

Registračný formulár
Uveďte presný názov pracoviska
Ulica a číslo