Registrácia

Registračné poplatky
Účastník Výška poplatku
člen SKS
100 €
nečlen SKS
120 €
sestry člen SKS alebo SKSaPA
25 €
sestry nečlen SKS alebo SKSaPA
40 €
členovia SKS nad 65 rokov, prví autori, študenti
bez poplatku
prví autori originálnych prác
bez poplatku
registrácia na jeden deň
60 €
  • Registračný poplatok je možné uhradiť cez platobnú bránu na stránke podujatia, alebo v hotovosti pri registrácii.
  • V prípade, že registračný poplatok za účastníka platí organizácia (firma, nemocnica a pod.), je potrebné uviesť meno účastníka, za ktorého sa poplatok uhrádza.
  • UHRADENÝ REGISTRAČNÝ POPLATOK SA NEVRACIA (duplicitná platba, neúčasť na kongrese a pod.).

 

Stravovanie
Počas kongresu SKS je možné objednať si nasledovnú stravu:
Stravovanie Cena
Streda 4.10.2023 - OBED
22 €
Streda 4.10.2023 - VEČERA
28 €
Štvrtok 5.10.2023 - OBED
22 €
Štvrtok 5.10.2023 - VEČERA
28 €
Registračný formulár
Online registrácia bola ukončená
Uveďte presný názov pracoviska
Ulica a číslo