Kontakt

Sekretariát SKS

Slovenská kardiologická spoločnosť

Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava

mobil: +421 905 822 087
tel.: +421 2 5479 1210
e-mail: info@sks.sk

Organizačné zabezpečenie

TAJPAN s.r.o.

Hrachová 6, 821 06 Bratislava
Slovenská republika

Kontaktná osoba

Mgr. Jana Chrenková

+421 911 454 298
jana.chrenkova@tajpan.com