Všeobecné informácie

Registrácia

Dátum Čas
5.októbra 2022 (streda)
8:30 – 18:30 h
6. októbra 2022 (štvrtok)
7:30 – 18:30 h
7.októbra 2022 (piatok)
7:45 – 12:30 h

Potvrdenie o účasti

XXVII. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti je zaradený do systému kontinuálneho medicínskeho vzdelávania s nasledujúcim počtov kreditov :

Lekári Kredity
5.októbra 2022 (streda)
5 kreditov
6. októbra 2022 (štvrtok)
8 kreditov
7.októbra 2022 (piatok)
3 kredity
Sestry Kredity
5.októbra 2022 (streda)
6 kreditov
6. októbra 2022 (štvrtok)
7 kreditov
7.októbra 2022 (piatok)
3 kredity

Program kongresu

Program kongresu bude k dispozícii na stiahnutie  v App Store alebo Play Store.

Stiahnite si aplikáciu SKS2022

Postery a súťaž o najlepší poster

Postery budú vystavené na nástenkách v kongresových priestoroch hotela.

Diskusia pri posteroch  sa bude konať 5.10.2022 od 19:30 v sále Victory

Hlasovanie o NAJLEPŠÍ POSTER je možné len cez mobilnú aplikáciu kongresu.

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE BUDE VO ŠTVRTOK 6.10.2022 o 19:30 h v SÁLE VICTORY.

Strava

STREDA 5.10.2022 Cena
OBED - (12:15 – 13:15) Reštaurácia OLYM-PICK
20€
VEČERA – (18:00 – 19:30) Reštaurácia OLYM-PICK
28€
ŠTVRTOK 7.10.2021 Cena
OBED - (12:45 – 13:30) Reštaurácia OLYM-PICK
20€
VEČERA – VEČERNÁ RECEPCIA (18:15 – 19:30)
Zdarma*

*Iba pre registrovaných účastníkov kongresu

Stánok SKS

Všetci účastníci XXVII. Kongresu sú vítaní v stánku SKS.

Nových členov radi zaregistrujeme a členovia SKS si môžu u nás aktualizovať svoje údaje v databáze.