Informácie

Dôležité termíny

Aktívna účasť

Do 13.6.2024 prostredníctvom online prihlasovania abstraktov

Pasívna účasť

Do 20. 9.2024 prostredníctvom online registračného formulára
Po 20.9.2024 registrácia na mieste

Skupinová registrácia

Do 15. 9. 2024 na e-mailovej adrese: jana.chrenkova@tajpan.com

Pasívna účasť

Online registrácia bola zastavená.
Ďakujeme za Váš záujem, registrovať sa môžete priamo na podujatí.

Podujatie je zaradené do Kalendára vzdelávacích podujatí CME s nasledovnou počtom priznaných kreditov:
Dátum Kredity
4.októbra 2023 (streda)
6 kreditov
5. októbra 2023 (štvrtok)
8 kreditov
6.októbra 2023 (piatok)
3 kredity
SK SaPA potvrdzuje sestrám nasledovný počet kreditov:
Dátum Kredity
4.októbra 2023 (streda)
5 kreditov
5. októbra 2023 (štvrtok)
8 kreditov
6.októbra 2023 (piatok)
3 kredity
Prezidentka kongresu
doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC, FHFA

prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti

Prezident elect SKS
MUDr. Milan Luknár, PhD.

prezident elect Slovenskej kardiologickej spoločnosti

Ubytovanie
V hoteli X–BIONIC® SPHERE do vyčerpania kapacity.
Info: jana.chrenkova@tajpan.com
Pokyny pre vystavovateľov

Expozície vystavujúcich firiem a spoločností budú v priestoroch X–BIONIC® SPHERE.

V súlade s čl. 7. bod 7.1 Etického kódexu AIFP nemajú účastníci XXVIII. kongresu SKS, ktorý sa koná v kongresových priestoroch X–BIONIC® SPHERE, možnosť využívať služby oddelenej wellness časti uvedeného komplexu.

O presnom časovom harmonograme inštalácie expozícií budú vystavovatelia informovaní e-mailom v dostatočnom časovom predstihu.

Vystavovatelia sú povinní dodržiavať podmienky, ktoré stanovil výbor SKS a agentúra zabezpečujúca kongres.

Info: jana.chrenkova@tajpan.com

 

Registrácia

Dátum Čas
5.októbra 2022 (streda)
8:30 – 18:30 h
6. októbra 2022 (štvrtok)
7:30 – 18:30 h
7.októbra 2022 (piatok)
7:45 – 12:30 h

Potvrdenie o účasti

XXVII. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti je zaradený do systému kontinuálneho medicínskeho vzdelávania s nasledujúcim počtov kreditov :

Lekári Kredity
5.októbra 2022 (streda)
5 kreditov
6. októbra 2022 (štvrtok)
8 kreditov
7.októbra 2022 (piatok)
3 kredity
Sestry Kredity
5.októbra 2022 (streda)
6 kreditov
6. októbra 2022 (štvrtok)
7 kreditov
7.októbra 2022 (piatok)
3 kredity

Program kongresu

Program kongresu bude k dispozícii na stiahnutie  v App Store alebo Play Store.

Stiahnite si aplikáciu SKS2022

Postery a súťaž o najlepší poster

Postery budú vystavené na nástenkách v kongresových priestoroch hotela.

Diskusia pri posteroch  sa bude konať 5.10.2022 od 19:30 v sále Victory

Hlasovanie o NAJLEPŠÍ POSTER je možné len cez mobilnú aplikáciu kongresu.

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE BUDE VO ŠTVRTOK 6.10.2022 o 19:30 h v SÁLE VICTORY.

Strava

STREDA 5.10.2022 Cena
OBED - (12:15 – 13:15) Reštaurácia OLYM-PICK
20€
VEČERA – (18:00 – 19:30) Reštaurácia OLYM-PICK
28€
ŠTVRTOK 7.10.2021 Cena
OBED - (12:45 – 13:30) Reštaurácia OLYM-PICK
20€
VEČERA – VEČERNÁ RECEPCIA (18:15 – 19:30)
Zdarma*

*Iba pre registrovaných účastníkov kongresu

Stánok SKS

Všetci účastníci XXVII. Kongresu sú vítaní v stánku SKS.

Nových členov radi zaregistrujeme a členovia SKS si môžu u nás aktualizovať svoje údaje v databáze.