Informácie

Dôležité termíny

Aktívna účasť

Do 31.5.2023 prostredníctvom online prihlasovania abstraktov

Pasívna účasť

Do 20. 9.2023 prostredníctvom online registračného formulára
Po 20.9.2023 registrácia na mieste

Skupinová registrácia

Na e-mailovej adrese: jana.chrenkova@tajpan.com

Pasívna účasť

Online registrácia bola zastavená.
Ďakujeme za Váš záujem, registrovať sa môžete priamo na podujatí.

Podujatie je zaradené do Kalendára vzdelávacích podujatí CME s nasledovnou počtom priznaných kreditov:
Dátum Kredity
4.októbra 2023 (streda)
6 kreditov
5. októbra 2023 (štvrtok)
8 kreditov
6.októbra 2023 (piatok)
3 kredity
SK SaPA potvrdzuje sestrám nasledovný počet kreditov:
Dátum Kredity
4.októbra 2023 (streda)
5 kreditov
5. októbra 2023 (štvrtok)
8 kreditov
6.októbra 2023 (piatok)
3 kredity
Prezidentka kongresu
doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC, FHFA

prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti

Vedecký sekretár kongresu
MUDr. Milan Luknár, PhD.

vedecký sekretár Slovenskej kardiologickej spoločnosti

Ubytovanie
V hoteli X–BIONIC® SPHERE do vyčerpania kapacity.
Info: jana.chrenkova@tajpan.com
Pokyny pre vystavovateľov

Expozície vystavujúcich firiem a spoločností budú v priestoroch X–BIONIC® SPHERE.

V súlade s čl. 7. bod 7.1 Etického kódexu AIFP nemajú účastníci XXVIII. kongresu SKS, ktorý sa koná v kongresových priestoroch X–BIONIC® SPHERE, možnosť využívať služby oddelenej wellness časti uvedeného komplexu.

O presnom časovom harmonograme inštalácie expozícií budú vystavovatelia informovaní e-mailom v dostatočnom časovom predstihu.

Vystavovatelia sú povinní dodržiavať podmienky, ktoré stanovil výbor SKS a agentúra zabezpečujúca kongres.

Info: jana.chrenkova@tajpan.com

Registrácia

Dátum Čas
5.októbra 2022 (streda)
8:30 – 18:30 h
6. októbra 2022 (štvrtok)
7:30 – 18:30 h
7.októbra 2022 (piatok)
7:45 – 12:30 h

Potvrdenie o účasti

XXVII. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti je zaradený do systému kontinuálneho medicínskeho vzdelávania s nasledujúcim počtov kreditov :

Lekári Kredity
5.októbra 2022 (streda)
5 kreditov
6. októbra 2022 (štvrtok)
8 kreditov
7.októbra 2022 (piatok)
3 kredity
Sestry Kredity
5.októbra 2022 (streda)
6 kreditov
6. októbra 2022 (štvrtok)
7 kreditov
7.októbra 2022 (piatok)
3 kredity

Program kongresu

Program kongresu bude k dispozícii na stiahnutie  v App Store alebo Play Store.

Stiahnite si aplikáciu SKS2022

Postery a súťaž o najlepší poster

Postery budú vystavené na nástenkách v kongresových priestoroch hotela.

Diskusia pri posteroch  sa bude konať 5.10.2022 od 19:30 v sále Victory

Hlasovanie o NAJLEPŠÍ POSTER je možné len cez mobilnú aplikáciu kongresu.

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE BUDE VO ŠTVRTOK 6.10.2022 o 19:30 h v SÁLE VICTORY.

Strava

STREDA 5.10.2022 Cena
OBED - (12:15 – 13:15) Reštaurácia OLYM-PICK
20€
VEČERA – (18:00 – 19:30) Reštaurácia OLYM-PICK
28€
ŠTVRTOK 7.10.2021 Cena
OBED - (12:45 – 13:30) Reštaurácia OLYM-PICK
20€
VEČERA – VEČERNÁ RECEPCIA (18:15 – 19:30)
Zdarma*

*Iba pre registrovaných účastníkov kongresu

Stánok SKS

Všetci účastníci XXVII. Kongresu sú vítaní v stánku SKS.

Nových členov radi zaregistrujeme a členovia SKS si môžu u nás aktualizovať svoje údaje v databáze.