Ubytovanie

Objednaná kapacita ubytovania je rezervovaná.

Ubytovanie si účastníci zabezpečujú individuálne.